فروشگاه اینترنتی روشن کالا با هدف ایجاد ارتباط مستقیم مصرف کننده کالا و حذف واسطه جهت فروش محصولات شرکت پارس شعاع توس در بهمن ماه هزار و سیصد نود هفت افتتاح گردید.

قیمیت های مندرج در سایت طبق آخرین لیست قیمت شرکت پارس شعاع می باشد.